câu chuyện

Mang những tổ yến nguyên chất đến tay khách hàng.

thương hiệu

Từ Việt Nam qua Malaysia và đến Indonesia.

Đội ngũ chúng tôi đã du hành tới những cánh đồng Selangor, Sitiawan của Malaysia và nhiều nhà yến tại Pekanbaru, Riau, Indonesia để tìm gặp các chuyên gia vận hành nhà yến cùng những cách tinh chế tổ yến chuyên nghiệp nhất.

định vị

Trải qua nhiều thăng trầm, với những kinh nghiệm đạt được, chúng tôi nghiêm túc nhìn nhận về ngành tổ yến tại Việt Nam. Và phương châm cùng phát triển và nâng cao vị thế tổ yến Việt Nam.

Năm 2021, Công ty Kim Bảo hình thành cùng dịch vụ bảo dưỡng nhà yến chuyên nghiệp và cung cấp những tổ yến thượng hạng; đặt trọng tâm về sự trung thực, chất lượng cao và dùng trải nghiệm của khách hàng làm mục tiêu hướng đến.

giá trị

Qua nhiều nhà yến từng vị trí khác nhau tại Việt Nam, chúng tôi đã triển khai nhiều giải pháp để cải thiện tình trạng chậm chim với từng vùng địa lý cụ thể.

Đồng hành cùng các nhà dinh dưỡng học trong các công trình khoa học. Chúng tôi phát triển thêm nhiều phương pháp mới nhằm gữi trọn vẹn Khoáng chất, Dưỡng chất và các Vitamin bổ dưỡng trong từng tổ yến.